Hovrätten dömer lastbilsförare för dödsolyckan

Lastbilsföraren som körde på en kvinna i Vällingby i november 2014 döms av Svea hovrätt för vållande till annans död.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om dödsolyckan som skedde den 21 november 2014. Lastbilsföraren körde i låg hastighet på Årevägen och svängde in på Jämtlandsgatan när han vid övergångsstället körde på kvinnan.

Lastbilsföraren såg varken henne eller hennes hund förrän det var för sent. Kvinnan dog senare av sina skador.

Föraren åtalades i somras för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. I november frikände Solna tingsrätt honom från misstankarna. Tingsrätten bedömde att händelsen var hastig och överraskande för föraren, trots att han körde sakta. Men tingsrättens nämndemän är inte eniga. Två av dem ansåg att mannen borde ha dömts för brotten.

Nu har Svea Hovrätt lagt sin dom. De dömer lastbilsföraren till villkorlig dom och 50 dagsböter för vållande till annans död. Straffet för vållande till annan död är i normalfallet fängelse, men hovrätten menar att det saknas särskild anledning att befara att lastbilsföraren kommer att begå brott i fortsättningen.

För hovrätten framstår det som klart att en normalt aktsam förare hade uppmärksammat att det var ett övergångsställe på platsen och att en fotgängare var på väg att passera vägen på eller nära övergångsstället. Lastbilsföraren borde enligt hovrätten ha räknat med att hunden, som först sprang ut över vägen, inte var ensam. Därför menar hovrätten att föraren var allvarligt oaktsam.

Det går att överklaga domen fram till den 14 mars.