Hovrätten fastslår narkotikadom

Hovrätten gick på tingsrättens linje och frikände den äldre brodern.
Hovrätten gick på tingsrättens linje och frikände den äldre brodern.
Två bröder som i slutet av förra året åtalades för grovt narkotikabrott får ingen förändring av bedömningen i hovrätten: den ena frias helt, och den andra får sluten ungdomsvård.

I en rättegång i december förra året dömdes en minderårig pojke för att ha hanterat över 700 gram kokain, som kan kosta nästan 700 000 kronor på gatan. Hans något äldre storebror friades av tingsrätten, som inte tyckte att det var ställt utom rimligt tvivel att han också hanterat drogerna.

Den äldre broderns fingeravtryck fanns på påsar som innehöll narkotikan, men rätten såg det inte som omöjligt att hans egen förklaring stämde: att han hade gett den yngre brodern påsarna utan att veta vad de skulle användas till.

Den yngre brodern, som på grund av sin låga ålder dömdes till sluten ungdomsvård, menar att han tvingats hantera drogerna av en äldre och förmodat farlig man. Men rätten, som tror på det pojken säger, tolkar det inte som att han befunnit sig i en nödsituation.

Åklagaren överklagade domen och ville även se den äldre brodern dömd för grovt narkotikabrott, men hovrätten såg det på samma sätt som tingsrätten, och frikände honom från inblandning.