Hovrätten slog fast barnvåldtäktsdom

En man som tidigare dömts för flera våldtäkter på en flicka i Österåker fälldes även av Svea hovrätt. Men rätten var inte enig.

Enligt hovrättens dom stängde mannen in flickan i garderoben, satte ögonbindel på henne och band henne vid flera tillfällen. Då förgrep han sig på henne.

Nu har Svea hovrätt, dit mannen överklagat tingsrättens beslut, kommit med sin dom. Enligt den står tingsrättens dom fast som innebär att mannen fälls på samtliga åtalspunkter: sju fall av våldtäkt på barn, ett fall av försök till våldtäkt mot barn, tre fall av sexuellt utnyttjande av barn och ett fall av olaga frihetsberövande. För det dömdes han till fängelse i tre och ett halvt år.

Förutom fängelse ska mannen även betala 180 000 kronor i skadestånd till flickan.

Av domarna framgår att mannen vistades mycket i deras hem. Övergreppen avslöjades sedan flickan anförtrott sig till en lärare i skolan.

Övergreppen ska ha pågått sedan 2010. I början av maj anhölls och häktades mannen som nekar till samtliga brott.

I hovrätten menade mannens advokat att förhören med flickan varit ledande, eftersom hon fått vissa frågor och vid några tillfällen fått beröm av förhörsledaren. Hovrätten bedömde ändå att hennes vittnesmål vid de totalt fyra förhörstillfällena var trovärdiga och att hon saknar skäl att ljuga om vad som inträffat.

Hovrätten ansåg också precis som tingsrätten att en film som mannen spelat in med flickan haft en sexuell underton som visar att hans relation med henne inte var ”normal”.

Rätten drog också slutsatsen att ett sms som han skickat till flickans mamma i samband med att allt avslöjades visar att han begått övergreppen. I meddelandet skriver mannen att han inte förstår hur han kunnat göra ”den här skiten” och ber om ”tusen ursäkter”.

I hovrättens dom var en ledamot och en nämndeman skiljaktiga och ansåg att förhörsledaren agerat så att det var tveksamt om flickans berättelse var tillräcklig för en fällande dom. Efter avtjänat straff ska mannen utvisas ur landet.

Fakta

Förändrad lag

År 2005 förändrades brottsbalkens kapitel om sexualbrott. Enligt lagen kan en person under 15 år nu aldrig samtycka till sexuella handlingar.

Tidigare krävdes ofta våld eller tvång för att åtal om våldtäkt mot barn skulle leda till fällande domar. Numera säger lagen att den som utför sexuella handlingar med personer under 15 år gör sig skyldig till våldtäkt mot barn.

Källa: Riksorganisationen mot sexuella övergrepp