Huddingebor återvinner mindre än snittet

Återvinning
I Huddinge kommun lämnades omkring 55 kilo material per invånare in förra året.
Huddingeborna är sämre än genomsnittet i landet på återvinning.
Förra året lämnades 55 kilo per invånare in, enligt ny statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Huddingeborna lämnar in mindre till återvinning än snittet i Sverige, enligt ny statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

I kommunen lämnades omkring 55 kilo material per invånare in förra året. Motsvarande siffra för landet är 64 kilo.

Siffrorna gäller återvinning av glas, metall, papper, plast och tidningar som lämnats av hushåll i alla FTI:s återvinningsstationer i landet.

Jämfört med andra kommuner på Södertörn är invånarna flitigast med att lämna in återvinningsmaterial i Salem, medan minst lämnas in i Botkyrka.

Återvann mer tidningar

Bäst var Huddingeborna på att återvinna tidningar, där låg siffrorna över rikssnittet.

Däremot lämnades papper, glas, plast och metall in i en något mindre utsträckning i kommunen, jämfört med i övriga landet.

Fakta

Så många kilo material återvanns per invånare 2018

Uppgifterna visar kilovikten av den mängd förpackningar och tidningar som FTI samlat in i varje kommun, delat med antal invånare i kommunen.

Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen.