Huddinge backar i skolranking

Skola, undervisning, genrebild.
Huddinge backar två placeringar i en ny skolranking. Kommunen hamnar framför allt lågt i lärarbehörighet och resursanvändning.
Huddinge backar två placeringar i en ny skolranking.

Kommunen hamnar framför allt lågt i lärarbehörighet och resursanvändning.

– Vi har högre ambitioner och strävar efter att ha den bästa skolan, säger Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden.

Huddinge kommun backar något i Lärarnas riksförbunds senaste rankning, som jämfört skolorna i landets kommuner. Jämfört med samma undersökning 2015 har man tappat 2 platser, till plats 32.

Framförallt ligger Huddinge lågt till i lärarbehörighet och resursanvändning där kommunen hamnar man på plats 147 respektive 189 av landets 290 kommuner. Med resursanvändning menar man bland annat hur stor del av kostnaden för varje elev som går till administration och hur stor lärartätheten är.

Desto bättre i ett riksperspektiv är Huddinge på lärarlöner, där tar man plats 30. Men allmänt sett ligger också Stockholmskommunerna högre till än riket i övrigt i lärarlöner.

Även i elevresultat ligger kommunen bra till med plats 54.

– Innan jag kan kommentera undersökningen i detalj så måste jag göra en djupare analys av den. Men jag kan säga som så att det är en nationell brist på lärare vilket försvårar arbetet att anställa och här gäller det att tänka till, säger Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden.

Lärarnas riksförbund understryker i undersökningen att likvärdigheten, där man tittar på hur resultaten skiljer sig mellan skolorna i kommunen, är undermålig, och att det speciellt i storstäderna är stora skillnader mellan skolorna.

Men här sticker Huddinge ut och placerar sig högt med en 30:e plats.

– Vi har jobbat mycket med likvärdigheten, det ska inte spela någon roll vilken skola du går på, säger Jelena Drenjanin.

I rapporten har offentlig skolstatistik och lönestatistik sammanställts och vägts samman för att jämföra hur bra skolan är i Sveriges kommuner.

I topp ligger Lomma, med Salem på andra plats följt av Varberg.

Av länets kommuner ligger Salem, Danderyd, Ekerö och Nacka före Huddinge i rankingen. I botten ligger Finspång.