Huddinge bistår turkiska kommuner

Huddinge Det här året har kommunen som en av fyra i landet inlett ett samarbetsprojekt med fyra turkiska kommuner: Tarsus, Manisa, S¸is¸li och Çorum.

Huddinge är med i det så kallade Tuselog (Turkiskt-Svenskt partnerskap för lokalt självstyre) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting.

Genom samarbetet med de turkiska kommunerna hoppas man kunna dela med sig erfarenheter av till exempel jämställdhet och delaktighet. Huvudfokus ligger på målstyrning, uppföljning och utvärdering av kommunala tjänster till invånare.

Flera smittade av mässlingen

Stockholm De senaste månaderna har ett tiotal personer insjuknat i mässling i Stockholms och Uppsala län. Det började med en person som varit utomlands, enligt Smittskyddsinstitutet.

Mässlingen är en allvarlig sjukdom och ger hög feber, hosta eller andra luftvägssymtom, röda ögon och därefter röda utslag på kroppen.

Stockholms län har inte haft något konstaterat fall sedan den 2 februari, men enligt Smittskyddsinstitutet är det för tidigt att slå fast att smittspridningen har upphört.