Huddinge bröt mot lagen – kraven höjs

Huddinge kommun brister på flera punkter när det gäller hur man upphandlar ­entreprenörer, visar en intern granskning.

Nu vill man se bättring på flera ­områden.

Det började med att Konkurrensverket fick ett tips om att det förekom otillåtna direktupphandlingar mellan en avdelning på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och fem bolag. När Lokaltidningen Mitt i granskade ärendet visade det sig finnas ytterligare två bolag som anlitats utan att Huddinge kommun följt lag­en om offentlig upphandling.

Mellan 2009 och 2013 betalade kommunen ut nära 50 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar till de totalt sju bolagen som är verksamma inom byggsektorn, utan att tjänsterna annonserats eller konkurrensutsatts.

Några av bolagen hade också använts i över ett årtionde. När tidningen uppmärksammade fallet kunde kommunen därför inte svara på om den fått de bästa priserna.

Konkurrensverket kunde inte uttala sig i det specifika fallet men såg flera problem.

– Förhållandet mellan myndigheten och leverantören kan väcka frågor hos allmänheten. Man ska vara medveten om att direkta tilldelningar av kontrakt under lång tid till samma leverantör kan skada tilltron och väcka frågor om hur man hanterar skattemedel, sa Henrik Grönberg, sakkunnig jurist på Konkurrensverket, till tidningen i april.

Konkurrensverket granskar fortfarande ärendet och samtidigt har kommunen begärt en intern granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten. I rapporten konstateras att det under en del upphandlingar saknats hänsyn till kommunens budget som helhet och till de lagkrav som finns.

Upphandling har aldrig varit en prioriterad fråga, det har varit svårt att kommunicera med ledningsgrupper och tre avdelningar inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har agerat ”mycket självständigt” när de upphandlat, enligt rapporten.

I den interna granskningen föreslår man flera åtgärder som ska komma till rätta med problemen. Nu finns krav på ökad kontroll om att lagen följs, bättre kommunikation och mer utbildning. Kommunen kan också se över möjligheter att införa sanktionsmöjligheter mot förvaltningar som gör otillåtna direktupphandlingar.

Helén Mårtensson, chef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, har ännu inte läst rapporten. Hon avböjer därför att kommentera.