Huddinge centrums barnläkarmottagning lever vidare

Från 1 september kommer Huddinge BUMM att ta över och driva barnmottagningen i Huddinge centrum vidare.
Aktören som tar över mottagningen driver i nuläget en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning vid Globen.
Nu står det klart att Huddinges barnfamiljer åter har en barnläkarmottagning att vända sig till. Tidigare i somras stängdes mottagningen i Huddinge centrum, den tas nu över och kommer att drivas vidare privat från 1 september.

Den 30 juni stängde den barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) i Huddinge centrum.

Anledningen till att mottagningen stängdes är att Region Stockholm (landstinget) beslutat att alla barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna ska ingå i vårdvalet, alltså att fri etableringsrätt ska råda.

BUMM är specialiserade mottagningar som behandlar barn med kroniska sjukdomar, som till exempel allergi eller astma som inte kan behandlas på vårdcentralen, men även barn som har ont i magen eller har urinvägsproblem.

Patienterna, barn och ungdomar upp till 17 år, har sedan slutet av juni varit hänvisade till någon annan av de 35 mottagningar som finns i länet.

Nu står det klart att en privat aktör, som i nuläget driver en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning vid Globen kommer att etablera sig även i Huddinge centrum.

Mottagningen kommer att finnas i samma lokaler som tidigare. 1 september är Huddinge BUMM, som mottagningen heter, redo att ta emot patienter.