Huddinge dröjer med svar på kritik

Huddinge Efter Skolinspektionens kritik mot skolorna i Huddinge har kommunen begärt anstånd med att svara.

Meningen var att Huddinge kommun skulle åtgärda och svara till den 29 augusti. Nu har man begärt anstånd till den 17 oktober. Anledningen är att man vill ha beslutande nämndmöten innan man kommer med sitt svar. Skolinspektionen har gått med på begäran utom när det gäller det som handlar om rutiner vid mottagande till särskolan.

Kritiken mot skolorna i Huddinge gäller i övrigt bland annat att det är stora skillnader i skolornas kvalitet och att många förskolor saknar utbildade förskollärare.