Huddinge kan få nya valdistrikt

Kästa Tidigare har området Glömsta-Kästa och Balingsnäs-Gladökvarn-Lissma-Ådran varit två valdistrikt, men i framtiden kan de delas upp till fyra olika distrikt.

Kommunfullmäktige har beslutat att ansöka hos länsstyrelsen om en delning. Då kan det bli ett nytt valdistrikt för Kästa och ett för Glömsta, samtidigt som Balingsnäs blir ett eget och ett för Gladökvarn- Lissma-Ådran.

Det betyder att det i framtiden kommer att finnas totalt 56 valdistrikt i kommunen från tidigare 54.

Orsaken bakom förändringen uppges vara att kommunen växer och förändras.