Huddinge larmar om flyktingbarnen

Kommunen kan inte garantera kvaliteten för ensamkommande flyktingbarn. Nu Lex Sarah-anmäler kommunen sig själv.

– Vi upplever en enorm press på kommunen och det här är en extraordinär situation som vi inte upplevt tidigare, säger Daniel Dronjak (M).

Flyktingmottagandet i Huddinge kommun beskrivs som väldigt ansträngd. Överenskommelsen var att ta emot 41 ensamkommande i år – snart har kommunen tagit emot 200 barn.

– Jag kan konstatera att läget är oerhört allvarligt just nu och det är därför kommunen har Lex Sarah-anmält sig själv. Vi kan inte garantera kvaliteten, säger Daniel Dronjak, kommunalråd.

Trots den redan nu ansträngda situationen beräknas kommunen ta emot 353 ensamkommande barn och ungdomar nästa år, enligt siffror från länsstyrelsen. Det gör Huddinge till en av tre kommuner i länet som kommer att ta emot betydligt fler barn nästa år.

– Det är vårt uppdrag att försöka ta emot och det har gått hittills, men jag kan säga att det är en väldigt ansträngd situation, säger Yvonne Kokkola, verksamhetschef vid kommunen.

Kommunerna ska få mer bidrag av staten för att klara av flyktingmottagandet. Men Daniel Dronjak menar att det inte är resurser i form av pengar som är problemet.

– Det största problemet är att hitta platser. Vi har tömt ut de möjligheter som vi har. Sedan har kommunen stora problem med att hitta personal. Det var ett bristyrke redan innan flyktingkrisen och nu i den här situationen är det nästan omöjligt att hitta kompetent personal, säger han.

Men Daniel Dronjak Nordqvist betonar att Huddinge tar sitt ansvar.

– Vi tar vårt ansvar och väldigt mycket där till. Trots att många arbetare på kommunen gör ett fantastiskt arbete i en svår situation är vi oroliga för kvaliteten i mottagandet.