Huddingebo kan bli Sveriges lucia

Huddinge Theres Vastad från Huddinge är en av Sveriges Luciakandidater.

Den 30-åriga kandidaten jobbar som boendestödjare på en gruppbostad för vuxna med autism, och studerar också sång på Jazz, rock och soul på Kulturama.

I framtiden vill hon i sitt yrke hjälpa människor och ägna sig åt musiken på fritiden.

Lucia 2012 fokuserar på lucias uppgift snarare än på hennes yttre skönhet och arrangeras i samarbete med Världens barn.