Fler Huddingebor oeniga kring den sista vilan

Hannele Hannula vid graven på S:t Botvids begravningsplats.
Hannele Hannula vid graven på S:t Botvids begravningsplats.
På S:t Botvids begravningsplats, Hannele Hannula
På S:t Botvids begravningsplats, Hannele Hannula
Ljuständning under allhelgonahelgen lockar allt fler.
Samtidigt ser kyrkan ett mindre roligt fenomen öka - familjer som inte kan enas kring begravning och viloplats.

S:t Botvids begravningsplats är Huddinge kommuns överlägset största viloplats med cirka 10 000 gravplatser, däribland särskilda gravkvarter för muslimer och bahaier. Det är också här Huddinge kommer att växa som mest.

– Vi börjar planera nästa år. Det blir nya gravkvarter på Sankt Botvid för både kristna och muslimer, säger Margareta Wallberg som är tillförordnad kyrkogårdschef.

Trenden att fler kremeras

 I Huddinge som även tar emot folk från andra kommuner sker var femte begravning i kista. Men bland Huddingeborna är det ännu ovanligare att bli begraven i kista. Trenden alltsedan början av 1900-talet är fler och fler kremeringar i Sverige. Sverige ligger högt jämfört med många andra europiska länder när det gäller kremering.

S:t Botvids begravningsplats i Huddinge, Hannele Hannula vid sin avlidne mans grav.

På S:t Botvids begravningsplats stöter Mitt i Huddinge på Hannele Hannula. Hennes syn på kremering har förändrats med tiden. Hon vill bli kremerad när den dagen kommer.

– Min make dog för 10 år sedan och han ville absolut kremeras, sedan kom det ut att en del kistor krossades i gravarna i Sverige, säger Hannele Hannula och syftar på Uppdrag Gransknings avslöjande som bland annat gällde Vännäs i Västerbotten.

”Två veckor ideala”

Hannele tycker annars att en månad är maxgränsen för när en begravning ska äga rum.

–  Men två veckor vore det ideala, säger hon.

Önskemål från anhöriga

Svenska kyrkan i Huddinge klarar för det mesta den lagstadgade tiden på max en månad från död till kremering alternativt begravning. Går det över den tiden beror det enligt kyrkogårdsförvaltningen på önskemål från de anhöriga.

– Huddinge kyrka är populärast och vill du ha en fredag här kan det ibland dra iväg lite, men det rör sig inte om mer än ett par dagar över. När vi ser att det är mycket lägger vi in extra tider.

Ont om kistgravplatser

Däremot kan inte alla få sina önskemål uppfyllda. Vid varken Huddinge kyrkogård och Trångsunds kyrkogård går det att göra nya kistgravplatser. Här sker bara gravsättning med kista i befintliga familjegravar.

Margareta Wallberg har lång erfarenhet i branschen och har sett utveckling och trender både kring begravningar och högtider. Det gäller även allhelgonahelgen som har ökat i popularitet.

– Det här är kyrkogårdarnas och begravningsplatsernas högtid nummer 1. Det är väldigt mycket folk, förmodligen kommer även människor för att minnas anhöriga och vänner som vilar på andra platser i landet, säger hon.

Anhöriga kan inte enas

I takt med att familjebildningarna i Sverige förändrats har ett mindre trevligt fenomen ökat i omfattning visar tidningens rundringning till kyrkogårdschefer på Södertörn. Det handlar om avlidna vars begravning och viloplats anhöriga inte kan enas kring.

– Oftast handlar det här om att man inte kan enas om orten för den avlidne. Men i några enstaka fall handlar det om att man inte kan enas om det personen ska begravas i kista eller kremeras. När det tar ut på tiden måste stoftet (kroppen) frysas ned. Sådana fall är riktigt tragiska, säger Margareta Wallberg.

Traditioner i förändring

Att vilja ha kistbegravning är vanligare bland personer med invandrarbakgrund. Och muslimer ligger av tradition i enskilda gravar.

– Men även här ser vi en förändring. I dag finns makar som kan tänka sig att ligga i samma grav, säger Margareta Wallberg.

Begravningsgudstjänst med urna

Något annat som har kommit är begravningsgudstjänster med urna. När kroppen blivit kremerad har dödsboet 1 år på sig till att gravsättning måste ske.

– Det här var ovanligt bara för 5-6 år sedan. Begravningsskicket är i förändring. Det händer nya saker.

Förra året gravsattes 600 avlidna i Huddinge.

Av dessa var 127 kistbegravningar varav 54 var Huddingebor.

Gravplatser finns vid Huddinge kyrkogård, S:t Botvids begravningsplats, Trångsunds begravningsplats, och Tomtberga kyrkogård.

Huddinge kyrkogård är äldst. Här har Huddingebor vilat sedan 1100-talet. De äldsta gravstenarna är nu från 1800-talet.