Huddingeborna halverade rotavdraget

Rotavdraget har minskat med 100 miljoner.
Rotavdraget har minskat med 100 miljoner.
Utnyttjandet av rut- och rotavdrag minskade totalt i landet med 8,3 miljarder under 2016. I Huddinge har rotavdraget minskat samtidigt som rutavdraget ökade.

Totalt i landet betalades 15 miljoner kronor ut i rot- och rutavdrag under 2016, 11,2 miljarder i rotavdrag och 3,7 miljarder i rutavdrag. Överlag har utnyttjandet av avdragen minskat sedan 2015 med 8,3 miljarder, något som kan bero på regeländringar.

– En orsak till minskade utbetalningar för rotarbeten är att reglerna har ändrats. År 2016 fick man skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden för rotarbeten istället för som tidigare 50 procent. Men minskningen är större än den rent matematiska effekten av sänkt skattereduktion för rotarbete, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

I Huddinge har rotavdragets belopp minskat med 100 miljoner kronor. Från 224 miljoner 2015 till 124 miljoner 2016. Antalet som utnyttjar avdragen har minskat med drygt två tusen hushåll.

Rutavdraget har däremot fått en ökning i kommunen, från 43 miljoner kronor i bidrag som betalades ut 2015 till 47 miljoner kronor 2016. Antalet användare ökade med drygt 400 hushåll. En anledning till ökningen av antalet användare av rutavdraget kan bero på att fler arbetsinsatser numera ingår i avdraget, bland annat reperation och underhåll av vitvaror.

Läs fler nyheter: 

Minnesplats planeras för tsunamins offer 

Nu har SL höjt priserna