Höjd åldersgräns för ensambadare i Huddingehallen

Huddingehallen. Foto: Most Photos/Google Maps
Barn under tolv år ska ha sällskap av omklädd vuxen enligt nya reglerna.
Barn under 12 år får inte längre bada ensamma i Huddingehallen.
De nya reglerna börjar gälla från och med 26 augusti.
Då förändrar även Huddinge kommun badbevakningen i simhallen.

Åldersgränsen för ensambadande barn höjs från 9 till 12 år från och med 26 augusti.

Sällskap av ombytt vuxen

Barn under 12 år ska enligt de nya reglerna ha sällskap av en vuxen som är ombytt för bad. Den nya åldersgränsen är enligt Huddinge kommun en anpassning till rekommendationerna från Svenska livräddningssällskapet och Konsumentverket och ligger i linje med simkunnigheten enligt skolornas läroplan.

Bevakningen ändras samtidigt

Samtidigt med den höjda åldersgränsen ändrar kommunen sin badbevakning vid bassängen.

– Vi kommer även fortsättningsvis ha badbevakning under de timmar som anläggningen har många barn i poolen, men den kommer inte att vara konstant som i dag. Badbevakningen kommer anpassas till när den behövs som bäst, säger Malin Stockhaus Keilor, enhetschef för Huddingehallen på kommunens hemsida.

Personal utbildad i livräddning kommer dock alltid  att finnas i simhallens under öppettiderna för allmänheten skriver kommunen på sin hemsida.

10 år i Botkyrkas simhallar

I grannkommunen Botkyrka har man en åldersgräns på 10 år för barn utan vuxet sällskap. Kommunen har i nuläget inga planer på att förändra detta.