Huddinges badplatser ska lyftas

Badplatserna i Huddinge ska bli bättre och säkrare. På initiativ av Kristdemokraterna har ett program tagits fram som ska höja standarden på tolv kommunala bad.

– Ett viktigt steg i det här arbetet har varit att få till en jämnare kvalitet över hela kommunen. Det ska vara säkert och tryggt att vistas på badplatserna, oavsett var man bor eller vilken man väljer att besöka, berättar Karl Henriksson till partiets hemsida.

Badplatserna har delats in i tre kategorier, enligt vilka de ska rustas upp. I lägstanivån, som alla badplatser ska uppfylla, ska det finnas en livboj, bänkar, informationsskyltar, cykelställ och soptunnor.

På lokalbaden, som är mellankategorin, ska det även finnas brygga, toalett, parkering och sandstrand. Vid de största badplatserna, kommunbaden, ska det finnas kiosk och tillgång till dricksvatten. Det kommer att finnas fyra sådana i Huddinge, Vårbybadet, Flottsbrobadet, Sundby gård och Sjöängsbadet.

– För att Huddinge ska bli en av Stockholms läns mest attraktiva kommuner behöver vi skapa miljöer där människor vill mötas och umgås. Då spelar badplatserna en viktig roll. Därför känns det också roligt att flera av badplatserna också kommer att anpassas för personer medfunktionshinder, säger Karl Henriksson.