ANNONS

Huddinges företagare blir allt mer missnöjda

Företagsklimatet i Huddinge har blivit sämre. Trenden har förstärkts efter valet 2006 då Alliansen tog över.

Det visar Svenskt Näringslivs enkät till kommunens företagare.
ANNONS

Huddinge har det senaste året rasat från 87:e till 112:e plats i Svenskt Näringslivs lista över företagarnas uppfattning om klimatet i sin kommun. Bäst är, som vanligt, Solna – sämst är Färgelanda i Dalsland, som intar jumboplatsen 290.

Trots det är kommunalrådet Daniel Dronjak Nordqvist (M) positiv och menar att det är en attitydfråga som mest handlar om att kommunen måste nå ut och berätta vad man gör.

– Vi lutar oss mot flera undersökningar och en av dem visar att de som varit i kontakt med kommunen uppskattar den service vi har. Många som svarat på enkäten har inte haft någon kontakt med oss, säger han.

Han tycker också att tolkningen att trenden pekar nedåt är felaktig. Egentligen ligger Huddinge stilla.

– Det handlar om några tiondelar. Vi har egentligen legat på samma nivå under flera år, säger han.

Att alla inte förstår och uppskattar vad kommunen gör för att förbättra företagsklimatet tycker han ändå är bekymmersamt.

– Vi gör väldigt mycket, men vi måste bli bättre på att förklara och ha en bättre dialog med näringslivet, säger Daniel Dronjak Nordqvist och berättar att man just nu utbildar hundra av kommunens nyckelpersoner i detta.

Oppositionsrådet Ann-Marie Högberg (S) tar fasta på att enkäten också riktats till politiker och att politikernas uppfattning ofta är en annan än företagarnas.

– Det är viktigt med en bra dialog med näringslivet. Man kan tycka olika om lösningar, men det är bra om man har en gemensam världsbild, säger Ann-Marie Högberg.

ANNONS

En fråga som politiker och företagare har lite olika uppfattning om är tillgången till arbetskraft med tillräcklig kompetens.

– Det är en nyckelfråga att ta itu med om vi ska kunna minska arbetslösheten, menar Ann-Marie Höglund.

Fakta

Betyget har sjunkit sedan 2008