Huddinges företagare mer nöjda än någonsin

Företagarna i Huddinge är nöjda med kommunen. På bilden köpcentret i Kungens kurva.
Företagarna i Huddinge är nöjda med kommunen. På bilden köpcentret i Kungens kurva.
Huddinges företagare är mer nöjda med kommunens service än någonsin.
Det visar SKL:s öppna jämförelser om företagsklimat i kommunerna.

Företagarna i Huddinge är allt mer nöjda med kommunens service. Det visar nya siffror från SKL, som samlat in uppgifter om brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Enligt undersökningen har SKL:s nöjd kund-index (NKI) stigit från ett godkänt till ett högt NKI på ett år.

Huddinge ligger nu över snittet i landet och på 12:e plats bland länets 26 kommuner.

Fler nöjda med bygglovsprocessen

Framförallt har antalet nöjda företagare ökat när det gäller bygglov, efter att kommunen bland annat genomfört en digitalisering av bygglovsprocessen. Kommunen får även goda betyg när det gäller hanteringen av serveringstillstånd, livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskydd.

– Ett härligt tecken på att vårt viktiga arbete med att förbättra Huddinges företagsklimat ger resultat. Jag gläds över att företagen upplever kommunens service som allt bättre, inte minst vad gäller hanteringen av bygglov, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.