Min lokala hjälte

Huddinges lärare flyr till andra kommuner

Martin Erlandsson, språklärare på Kvarnbergsskolan i Huddinge, är inte förvånad över de höga sjukskrivningstalen eftersom många känner stor stress av alla effektiviseringar.
Martin Erlandsson, språklärare på Kvarnbergsskolan i Huddinge, är inte förvånad över de höga sjukskrivningstalen eftersom många känner stor stress av alla effektiviseringar.
Huddinge backar i de två ­lärarförbundens senaste ­mätninga. Lärartätheten är bland de sämsta i landet.
Lärare flyr till andra kommuner när klasserna växer, sjukskrivningstalen ökar och lönerna står still.

Huddinge hamnar i det absoluta bottenskiktet för lärartäthet i Sverige. Mellan mars och augusti i år slutade 167 lärare och gick till en annan kommun.

– Det råder stor lärarbrist i länet, vilket skapar en konkurrenssituation som trissar upp lönerna. Därför är det billigare för kommunen satsa på de befintliga lärarna så att de stannar kvar i Huddinge och inte flyr till andra kommuner, säger Annica Carlsson, ordförande i Lärarförbundet i Huddinge.

I både Lärarnas riksförbunds och Lärarförbundets mätningar backar Huddinge och Annica Carlsson riktar skarp kritik mot hur de styrande politikerna prioriterar lärarnas situation.

– Huddinge har tidigare satsat på att höja lönerna för lärare vilket är bra, men man måste hålla lönerna uppe. Kommunen har inte i budgeten för 2017 avsatt några pengar till satsning på lärarnas löner vilket är en löneutveckling som går åt helt fel håll.

Lärarförbundet presenterar även andra dystra siffror för kommunen – antalet sjukskrivningar ökar och förtroendet för kommunen sjunker. Något Annica Carlsson är inte förvånad över.

– De siffror som nu presenteras bekräftar bara de farhågor vi haft om lärarnas arbetsmiljö i kommunen.

Martin Erlandsson och Helena Swahn är språklärare på Kvarnbergsskolan i Huddinge och språkämnen blir särskilt svåra att undervisa i när klasserna växer.

– Det är svårt för elever att visa sina färdigheter när grupperna blir för stora. Alla är inte lika kavata och vågar göra sig hörda, säger Helena Swahn, lärare i engelska och spanska.

ska%cc%88rmavbild-2016-10-18-kl-09-00-30Martin Erlandsson är inte förvånad över att sjuktalen ökar i kommunen.

– Många upplever en stor stress kring sin arbetsbelastning och det tar ut sin rätt. Man kan inte effektivisera hur långt som helst utan det måste få kosta för att utbildningen ska hålla hög kvalité och lärarna ska få rimliga arbetsvillkor.

Ordföranden i grundskolenämnden Jelena Drenjanin (M) håller med om att lärarlönerna är viktiga.

– Lönen måste vara hög för att kunna konkurrera. Men de prognoser vi fått från Sveriges kommuner och landsting tyder på minskade inkomster och ökade utgifter i kommunen. Huddinge växer och vi har de pengar vi har.

Hon säger att grundskolenämnden fått 0,5 procent i kompensation för ökade lönekostnader, vilket inte andra nämnder fått och hon är nöjd med prioriteringen. Hon menar också att den pedagogiska inriktningen är viktig för att Huddinge ska locka lärarna.

– Vi profilerar oss inte enbart med hög lön utan satsar också på vidareutbildningar som ny teknik och digitaliseringar. Vi vill ha en uttalad hög förväntan på de lärare som kommer whit för jag tror att det är stimulerande för lärare att jobba med duktiga och drivande pedagoger.

Hon säger att det nu diskuteras för fullt om hur man ska råda bot på antalet sjukskrivningar.

– Det är helt klart prioriterat. Vi arbetar hårt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att kunna minska den arbetsrelaterade stressen. Vi har bland annat jobbat mycket med att rektorer ska få avlastning för att stärka det pedagogiska ledarskapet.

Martin Erlandsson och Helena Swahn vill att lärarna får en konsekvent avlastning av arbetsuppgifterna.

– Vi vill att man renodlar läraruppdraget och att vi verkligen ägnar oss åt eleverna och undervisningen. Det händer att något plockas bort ibland men det fylls nästan alltid på med något annat, säger Helena Swahn.

Sara Heelge Vikmång (S) oppositionsråd i grundskolenämnden

Sara Heelge Vikmång (S) oppositionsråd i grundskolenämnden.

Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd i grundskolenämnden, ser skolrankningarna som ett kvitto på att det inte står rätt till.

– Jag är väldigt oroad och tar de larmrapporter jag får in från lärarna på stort allvar. Särskilt när det gäller de ökade sjukskrivningarna. Vi måste tillföra resurser, och få in extra tjänster.

Hon menar att den styrande koalitionens lönebud på 0,5 procent sänder fel signaler om hur lärarna prioriteras.

– Det är ett ekonomiskt kärvt läge men vi hade sett att ett lönebud på 2 procent vore fullt möjligt.

Fakta

Skolverket: "Kommuner måste arbeta på lång sikt"

På Skolverket är man tydlig med att det krävs långsiktigt arbete för att råda bot på de problem kommuner som Huddinge står inför.

– Kommunerna måste känna till sina styrkor och svagheter och analysera varför lärare väljer att lämna kommunen. Problemet kan vara löneläget, men det kan också handla om arbetsmiljön eller att det inte finns möjlighet till kompetensutveckling, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolverket.

Han säger att i Skolverkets undersökningar ser man att nästan alla lärare trivs i sitt jobb med eleverna. Det är arbetsbördan och arbetsmiljön som är problemet.

– Då kan det vara viktigt att lärare inte är ensamma med stora ansvarsområden. Samarbete och avlastning vid utvecklingssamtal, föräldramöten och utflykter är sätt att underlätta arbetsbördan, eller gemensam planering av undervisningen.

Han säger att lönen också är viktig och att det nu har skapats en marknad, precis som för alla andra jobb. Men lönen är långt ifrån det enda som leder till att lärare flyttar mellan kommunerna.

– I våra undersökningar ser man att lönen inte sticker ut som det viktigaste. Lyssnar man på lärarna förstår man att de drivs av att stötta eleverna att nå sina mål. Då handlar det mer om att få rätt förutsättningar och en bra arbetsmiljö samtidigt som lönen behöver vara konkurrenskraftig.

Skolverket har valt att inte kommentera lärarförbundens undersökningar.
Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, kan förstå kommunernas situation när det gäller lärartätheten.

– Det är stor brist på lärare. Kommunerna kan satsa hur mycket som helst, men till sist sitter någon med Svarte Petter, alltså utan lärare.

Hon tycker att alla kommuner måste ta ansvar för att höja statusen och ser två viktiga insatser kommuner som Huddinge måste göra.

– Nu tvingas lärare hänga upp gardiner, laga datorutrustning och ta hand om elever som mår dåligt. Det är inte meningen och därför måste man anställa fler inom andra yrkesgrupper. Lönen är en viktig till lärare om hur deras arbete prioriteras.