Mammorna vabbar mest i Huddinge

Mammorna vabbar fortfarande mest.
Mammorna vabbar fortfarande mest.
Det är vabruari - och fortfarande är det mammorna som stannar hemma från jobbet mest med snoriga barn.
Därmed riskerar kvinnorna sämre löneutveckling på jobbet.

Februari brukar ibland gå under namnet vabruari eftersom det är månaden då småbarnsföräldrar är hemma mest för vård av sjukt barn.

Fortfarande tar mammor ut drygt sex av tio vab-dagar, enligt statistik från Försäkringskassan.

Mitt i har tittat närmare på hur det ser ut i Södertörns kommuner – Botkyrka, Salem, Haninge, Huddinge, Tyresö.

Även här tar kvinnorna ut flest vab-dagar. Skillnaderna mellan kommunerna är relativt små, men vid en jämförelse visar det sig att Haninges pappor tog ut störst andel av alla dagar med tillfällig föräldrapenning för vård av barn förra året.

Salem hade däremot den minsta andelen pappor som stannade hemma med sina sjuka barn.

I Huddinge tog männen ut 39 procent av vab-dagarna.

Kvinnor får sämre löneutveckling

Någon tydlig trend – att männen börjat vara hemma mer eller mindre med sina sjuka barn – går inte att utläsa de senaste fem åren.

Nackdelen för kvinnorna som tar ut majoriteten av vab-dagarna är att den framtida karriären kan påverkas.

Tillfällig föräldrapenning är visserligen pensionsgrundande men mycket pekar på att den som tar ut många vab-dagar får en sämre löneutveckling, enligt Länsförsäkringar.

Dessutom minskar chansen att få ett chefsjobb med 30 procent om man har 100 dagars frånvaro med tillfällig föräldrapenning, visar en rapport från fackförbundet SACO från 2017 .

 – All frånvaro från arbetsmarknaden, oavsett orsak, kan påverka löneutveckling, karriärmöjligheter och därmed pensionen. Därför finns det verkligen anledning att fundera över vem som är hemma med barnen, både vid vård av sjukt barn och under föräldraledigheten, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Fakta

Så mycket vabbade männen

Så stor andel av dagarna var männen hemma och vårdade barn 2018.

Haninge – 40 procent

Botkyrka – 39,5 procent

 Stockholm – 39,4 procent

Huddinge – 39 procent

Tyresö – 38,2 procent

Nacka – 37,6 procent

Salem – 36,7 procent

Värmdö –36,9 procent

Källa: Försäkringskassan