ANNONS

Huge delas upp i två bolag

Huge delas upp i två bolag, ett för bostäder och ett för verksamhetslokaler.
Huge delas upp i två bolag, ett för bostäder och ett för verksamhetslokaler.
Huge delas upp i två bolag, ett för bostäder och ett för verksamhetslokaler.
Samtliga partier var överens vid kommunfullmäktige.
– Det är den bästa lösningen sammantaget för både Huge och kommunen, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.
ANNONS

Det kommunala fastighetsbolaget Huge delas upp i två bolag. Ett som ska äga bostäder, men också centrumanläggningar och kommersiella lokaler, och ett annat bolag som får ansvar för verksamhetslokaler såsom skolor, förskolor, äldreboende och idrottsplatser.

Det beslutade ett enigt kommunfullmäktige på måndagskvällen.

– Huge är ett väldigt stort bolag och det är svårt att vara expert på många områden. Nu kan man jobba effektivare och fokusera på respektive kärnverksamhet. Bostadsbolaget blir expert på att äga, förvalta och utveckla bostäder och centrumanläggningar, medan det andra bolaget blir expert på verksamhetslokaler, där produktionsmängden är stor de kommande åren, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bolagen kommer att gå under namnen Huge bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB.

För verksamhetslokaler ska självkostnadsprincipen gälla för hyresavtal, det vill säga att kommunen betalar nu bara själva kostnaden utan mellanhänder.

– Vi tror att det här kan bidra både till ett starkt allmännyttig bostadsbolag, som både kan bygga hyresrätter och rusta upp befintliga, och till att vi kan ha verksamhetslokaler där vi har en självkostnadsprincip. Vi tycker också att det är bra att det finns en bred politisk samsyn kring de här frågorna, säger oppositionsrådet Sara Heelge Vikmång (S) på kommunfullmäktige.

Arbetet med delningen väntas vara klart i slutet av året, och tanken är att Huges hyresgäster ska påverkas så lite som möjligt av uppdelningen.

Det var i juni som kommunfullmäktige beslutade om hur kommunens växande låneskuld kan begränsas på olika sätt. Att Huge nu delas i två bolag är en fortsättningen på det beslutet.

I ett tidigare förslag var kommunen tänkt att ta över ägandet av en del av Huges bestånd, men det förslaget har slopats på grund av höga skattekostnader.

ANNONS

Läs även:

Politikerna drev igenom skuldtak

Huges ordförande avgår efter bråk