Huge granskas av Datainspektionen

Datainspektionen granskar Huge Fastigheter sedan det kommit fram att de lagrat känsliga uppgifter om hyresgäster. Bolaget säger sig nu ha rensat i registret.

– Vi har tagit bort de olämpliga formuleringarna, säger Åsa Hedenberg vd på Huge fastigheter AB.

Dessutom håller man på att rensa för att bara aktuella uppgifter ska finnas.

Åsa Hedenberg säger att hon välkomnar Datainspektionens granskning.

– Det innebär att vi får stöd att utforma den nya registerhanteringen.

Förut kunde det stå att en viss hyresgäst var ”rullstolsburen”, ”låg på sjukhus”, ”är dement” eller liknande.

Åsa Hedenberg säger att uppgifterna inte använts mot hyresgästen, utan tvärtom för att hjälpa.

– Om hyran kommit in för sent så vet vi varför. Och om en person som är dement glömt att lägga nyckel i nyckeltuben för att släppa in fastighetsskötaren så vet vi vad det beror på, säger hon.

Det är enligt Åsa Hedenberg vanligt att en lägenhetsinnehavare själv ringer och vill berätta om något sjukdomstillstånd som kan vara bra för fastighetsskötaren att känna till. Från och med nu kommer formuleringarna i registren att vara annorlunda.

– Om någon berättar för oss att hon eller han sitter i rullstol och att det tar tid att komma och öppna dörren så får vi skriva något i stil med att ”kan få vänta på att dörren öppnas”, säger Åsa Hedenberg,

Oavsett formulering bör lägenhetsinnehavaren ha gett skriftligt tillstånd för registreringen. Hittills har det ibland saknats. Däremot kan muntligt tillstånd ha getts även om det inte finns några uppgifter om det.

Nu håller registren på att göras om från början.

– Huge uppmanar hyresgäster att höra av sig till oss med uppgifter de vill att vi ska känna till. Uppgifterna kommer att skrivas på det nya sättet där vi inte anger orsak, säger Åsa Hedenberg.

Camilla Sparr, handläggare på Datainspektionen, säger att myndigheten vill rätta till eventuella brister som kan ha gjorts enligt personuppgiftslagen.

– Bara för att någon har gett sitt samtycke så är det inte säkert att vissa uppgifter är tillåtna att lagra. Man ska se till så att de uppgifter som lagras är nödvändiga, säger hon.

Senast den 3 september ska Huge Fastigheter svara på Datainspektionens brev med frågor om registerhanteringen.