Huges vision för Solhagaparken vann

Vårby-Haga Bygget av de 100-150 bostäderna i Solhagaparken i Vårby-Haga tar ett steg framåt.

Det kommunala fastighetsbolaget Huge med Origo arkitekter vann markanvisningstävlingen som avslutades nyligen. De ”har en genomtänkt vision, där den nya bebyggelsen ses som en byggsten som tillför något positivt för hela området”, enligt kommunens motivering.