Humlegården rustas upp och får utegym

Utegym på gång till Humlegården
Utegym på gång till Humlegården
Utomhusgym, förbättrad belysning och fler sittmöjligheter är några av förslagen för hur Humlegården kan förbättras.

I höstas bad stadsdelsförvaltningen Östermalmsborna om hjälp med idéer om hur man kan rusta upp nordvästra delen av Humlegården.

En mängd idéer för hur den gröna lungan på Östermalm kan förbättras kom in som nu resulterat i konkreta förslag.

Det mest spektakulära av dessa gäller ett utomhusgym som kommer att placeras i aktivitetsytorna i närheten av Humlanhuset och konstgräsplanen.

Bättre belysning

Utöver det föreslås den på kvällstid något dunkla delen av parken bland annat få bättre belysning och förbättrad tillgänglighet.

Nu vill stadsdelsnämnden få in synpunkter på förslaget fram till den nionde maj innan man fattar ett preliminärt beslut på nämndens möte i juni.

Om planerna går i lås kommer upprustningen dra i gång i höst.

Fakta

De viktigaste delarna i förslaget

En allmän upprustning av utomhusmiljön

Utomhusgym

Tydligare entré till Humlanhuset

Bättre rumsbildningar

Förbättrad belysning

Förbättrad tillgänglighet

Fler sittmöjligheter