Hund missköts av sin ägare

Huddinge Länsstyrelsen har gett en hundägare föreläggande enligt djurskyddslagen.

Det är fjärde gången länsstyrelsen gör tillsyn hos hundägaren, och varje gång har myndigheten påpekat att en av hundarna var för mager och valparnas dricksvatten var smutsigt.

Hundägaren ska nu se till att ge ordenligt foder, klippa klorna, ge rent vatten och att hundarna rastas minst var sjätte timme så att de inte uträttar sina behov inomhus. Om beslutet inte följs kan länsstyrelsen pröva om hundarna ska omhändertas.