Hund utsatt för dubbelt lidande

Länsstyrelsen har bestämt att ett beslut att omhänderta en vanvårda hund från en kvinna fortfarande gäller.

Beslut om att hunden skulle omhändertas togs tidigare i år.

Hundens beteende tydde då på att den utsatts för psykiskt och fysiskt lidande.

Beslutet går att överklaga.