Hundar kan få egen rastgård

Hässelby-Vällingby Snart kan stadsdelens hundägare få ett eget område där de kan släppa hundarna okopplade. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att hitta en lämplig plats.

Det finns sedan tidigare nio hundrastområden i stadsdelen som är skyltade men inte inhägnade. Tidigare hade kommunen som policy att sådana inhägnader inte behövdes i ytterstan.

– Vi ska försöka hitta en lämplig plats för en hundrastgård men vi vet ännu inte var det kan bli, säger Marie Jarnemar, avdelningschef på stadsdelsförvaltningen.

En invånare lade i somras ett medborgarförslag om en hundpark i Solursparken i Vällingby. Som svar hänvisar förvaltningen till att arbetet med att hitta en plats fortskrider.