Hundbajs plågar Ursviks flanörer

Avfallskärl efterlyses.
Avfallskärl efterlyses.
Bristen på kärl och påsar för hundbajs gör att skiten blir liggande i Stora Ursvik. Det gör att boende får ta saken i egna händer.

Stora Ursvik växer snabbt, men antalet hundavfallskärl i stadsdelen tycks inte hålla samma takt.

Det gör att hundbajs inte plockas upp, framgår av ett medborgarförslag som skickats in till kommunen.

Enligt detta tvingas de boende själva sätta upp skyltar för att få hundägare att plocka upp efter sina jyckar. Dessa ansträngningar hjälper föga, varför förslagsställaren nu efterfrågar fler hundavfallskärl med avfallspåsar i kombination.