Hundbiten Farstasvan börjar nytt liv i stan

Såret är läkt – här är svanen på väg ner i vattnet igen.
Såret är läkt – här är svanen på väg ner i vattnet igen.
Med ett sår i nacken efter en hundattack togs svanhonan i Farsta strand omhand.
Drygt en månad senare är såret läkt och svanen åter i frihet – inne i stan.
– Utan hjälp hade hon nog inte klarat sig, säger Victor Persson, ordförande för Stockholms Vildfågelrehab.

Många uppmärksammade den skadade svanen i vattnet vid Farsta strand tidigare i höst. Ett stort mörkt märke högt uppe på nacken bakom huvudet, väckte oro över fågelns hälsa.

– Vi fick larm från allmänheten om en skadad svan nära Ågestabron. Även polisen fick samtal. De var nog ett tjugotal personer som hörde av sig. De flesta sa att det såg ut som att fågeln var brännskadad, berättar Victor Persson, ordförande för ideella föreningen Stockholms Vildfågelrehab, som den 8 oktober lyckades fånga in den skadade fågeln.

Märken av hundtänder

– Det som syntes på halsen var inte en brännskada, det var intorkat blod. Under var det ganska djupa bitmärken från hund. Det var också en av tipsarna som hade sett en hund attackera svanen, säger Victor Persson.

Många trodde att fågeln var brännskadad.

 

Skadorna var inte akut livshotande men Victor Persson tror det hade kunnat sluta illa.

– Såret var infekterat. Utan hjälp hade hon nog inte klarat sig.

Frisk och fri

Några veckor på Stockholms Vildfågelrehabs högkvarter i Österåker gjorde susen. Infektionen hävdes, såret läkte och nya fjädrar växte ut. Häromveckan släpptes fågeln ut i frihet – men inte i Magelungen. Dess nya hemvist är det populära fågelhögkvarteret vid Strömparterren inne i stan.

På väg ut i frihet efter rehabiliteringen.

 

– Det är en bra plats med öppet vatten där många fåglar samlas och blir matade, förklarar Victor Persson.

Hur vanligt är det att hundar attackerar fåglar?

– Vi får in 20-30 fåglar per år. De är en risk när man kombinerar promenadstrå med platser där det finns fåglar.

Fakta

Tillsyn av hundar – så säger lagen:

Det finns flera bestämmelser som styr skötseln av hundar.

I Stockholms lokala ordningsföreskrifter står att: ”Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser. ”

Lagen om tillsyn över katter och hundar säger att: ”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.”

Enligt samma lag gäller följande:

”Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

*Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får Polismyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet.

*Polismyndigheten får meddela förbud att ha hand om hund (hundförbud) för den som allvarligt brister eller tidigare har brustit i tillsynen över en hund.

Fakta

Hjälp för skadade fåglar

Stockholms vildfågelrehab tar emot och rehabiliterar skadade och sjuka vilda fåglar.

Om du hittat en fågel du tror är sjuk eller skadad kan du ringa dem på telefon 072-5695112

Källa: svr.nu