Hundlöpet vill ha lopp i år igen

Elfvik Arrangörerna av Hundlöpet har sökt tillstånd för att ordna ännu ett lopp där hurtiga hundar hussar och mattar kan springa tillsammans på Lidingö.

I ansökan till polisen räknar man med att ungefär 150300 personer plus hundar kommer att delta. Loppet hålls ute på Elfvik i höst.