Drygt hundra hyresgäster protesterade

Drygt hundra hyresgäster samlades i Husby på torsdagseftermiddagen för att protestera mot fastighetsbolaget D.Carnegies underhåll och hyreshöjningar.
Men hyresvärden valde att stänga sitt lokala kontor under manifestationen.

På torsdagseftermiddagen genomfördes den planerade manifestationen mot hyresvärden D.Carnegie & Co i Husby. Drygt 100 personer samlades på torget för att i samlad trupp gå till Carnegies lokala kontor för att lämna över en protestlista med drygt 500 underskrifter.
Men hyresvärden beslutade redan tidigare i veckan att stänga kontoret under protesten.
– Medarbetarna känner en oro för sin personliga säkerhet. Detta beslut har fattats tillsammans med de anställdas fackförening Fastighetsanställdas förbund, säger Björn Sundberg, kommunikationschef på D.Carnegie & Co.

Bakom protesten stor den nybildade aktionsgruppen för bostäder på lika villkor, som bildats av boende i D.Carnegies lägenheter tillsammans med Norra Järva Stadsdelsråd.
Arne Johansson, ordförande i Norra Järva Stadsdelsråd tycker att oron saknade all grund då protesterna är riktade mot företaget och dess ledning.
– Vi har meddelat att de kan lämna in protestlistan någon annan dag, säger Björn Sundberg.

Han säger att den lokala hyresgästföreningen i Järva kommer att bjuda in hyresgästerna till ett möte, då kommer även representanter från D.Carnegie att närvara för att kunna svara på frågor och ta emot synpunkter.
– Vi uppmanar också att de hyresgäster som upplever brister i sitt underhåll att komma in på områdeskontoret på Bergengatan 4 för att göra serviceanmälan. Vi har under de senaste veckorna ej upplevt någon förhöjd frekvens av serviceanmälningar utan de har legat på normal nivå och åtgärdas löpande, säger Björn Sundberg.