Hundrastgård byggs invid Farstaängen

Nu är det klart att en hundrastgård kommer att byggas vid Farstaängen. Beslutet fattades under stadsdelsnämndens senaste sammanträde den 27 september.

– Det är jättebra att det blir fler hundrastgårdar här, säger Gunnar Sandell (S), vice ordförande i stadsdelsnämnden.

Hundrastgården kommer att bli 300–400 kvadratmeter stor och kosta 200 000 kronor att anlägga. Vid rastgården ska finnas sittplatser för hundägarna, samt soptunnor.

Det första beslutet om att bygga rastgården fattades sommaren 2010, efter ett förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Sedan dess har bygget dröjt. Förvaltningen hade redan hunnit planera var pengarna för nya investeringar under 2011 skulle hamna, när nämnden fattade sitt beslut om att bygga rastgården.

Sedan tidigare finns det två liknande platser att rasta hundar på i stadsdelen, en i Gubbängen och en ombyggd bollplan vid Mölndalsbacken, som ligger på gränsen till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel.

– Man kan rasta hundar på många ställen, men fördelen här är att man kan släppa loss dem. Och så kan hundägare träffa varandra på ett bättre sätt än på en skogsväg till exempel. Det stärker det sociala kittet i området, som ju är så viktigt, säger Gunnar Sandell.

Samtidigt betonar han att det är viktigt att tänka på den intilliggande cykelvägen, så att den inte kommer i vägen för hundarna och deras ägare.

– Jag tror inte att det blir någon konflikt där, men det kan vara bra att påpeka det, säger han.

Det stärker det sociala kittet i området, som ju är så viktigt.Gunnar Sandell (S) stadsdelsnämnden