Hundrastgård delas inte upp

Bromsten Ett medborgarförslag om den nya hundrastgården på Duvbovägen har kommit in till stadsdelsnämnden. Förslagsställaren tycker att det borde finnas en särskild del i hundrastgården för löptikar, valpar och småhundar.

Men stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden säger nej till förslaget vid sitt möte den 24 september. Det skulle bli alltför svårt att klippa gräset i en delad rastgård, anser förvaltningen.