Hundrastgård får ny placering

Rotsunda Trafik- och fastighetskontoret i Sollentuna kommer att flytta hundrastgården vid Kärleksbacken. Enligt kommunens förslag ska den placeras söder om Bollstanäsvägen mellan Kärleksbacken och Skinnaråsvägen.

Kommunen skriver på sin hemsida att man kommer att vänta med bygget av den nya rastgården tills vädret tillåter. Under tiden kommer man spara en del av rastgården vid Kärleksbacken som en provisorisk lösning.