Hundratals barn är utan en fast bostad

En stor andel av Stockholms bostadslösa barn finns i Enskede-Årsta-Vantör. Stadsdelen hamnar på andra sämsta plats i stad­ens kartläggning över barn som saknar ett riktigt hem.

Det handlar om långt över 400 barn, som är hänvisade till hotellhem eller i andra tillfälliga boenden. Socialförvaltningens nya rapport om läget för bostadslösa barn bygger på uppgifter för september 2012 och omfattar 212 familjer.

Men brister i inrapporteringen visar att det rör sig om minst 100 ytterligare familjer som saknar ordnad boendesituation. Samtidigt visar siffror från Kronofogden att 224 barn vräktes i Stockholm förra året.

Omkring 16 procent av alla bostadslösa barn finns i Enskede-Årsta-Vantör.

Enligt Rosa Lundmark (V), vice ordförande i stadsdelsnämnden, är bristen på billiga hyreslägenheter en stor orsak till att många barn saknar bostad i området.

– Det här kommer dessutom bara att bli värre och värre är jag rädd för. Det intressanta är att det i huvudsak är familjer som aldrig har kommit in på bostadsmarknaden. De har hankat sig fram på osäkra kontrakt, säger hon.

– Och vi ligger ju högt bland andra bostadslösa också.

Fredrik Jurdell, avdelningschef på socialförvaltningen i Stockholm, instämmer i att det till största del är bostadsbristen som är orsaken till att barn blir bostadslösa, inte social problematik.

– Man försöker bo i andra hand, tredje hand eller har inneboendekontrakt och bor väldigt osäkert. Sedan havererar det och familjen kommer till stadsdelsförvaltningen. Och då är det ofta väldigt akut.

Många av de bostadslösa familjerna har försörjningsstöd som enda inkomst. En stor del har invandrarbakgrund och har flyttat till Stockholm i hopp om att få arbete.

– Men det är inte solklart att man får förstahandskontrakt med försörjningsstöd. Sådant gör det ganska knepigt för den här kategorin, säger Fredrik Jurdell.

I Stockholm godkänner allmännyttan generellt försörjningsstöd som inkomst medan privatvärdar i allmänhet inte gör det.

Lokaltidningen Mitt i har sökt ansvariga politiker i Stockholms stad, men utan framgång.

Fakta

Hälften finns i tre stadsdelar

Diagrammet visar var de bostadslösa barnen finns.

Barn blir oftast bostadslösa för att deras familjer inte kommit in på bostadsmarknaden och har hamnat i tillfälliga boenden när deras andrahands- ­eller inneboendekontrakt upphört.

Källa: Stockholms stad