Hundratals drabbas när SFI i Väsby läggs ned

Maria Tuvesson (MP) menar att stängningen riskerar slå mot integrationen.
Maria Tuvesson (MP) menar att stängningen riskerar slå mot integrationen.
440 elever drabbas när SFI-undervisningen i Upplands Väsby läggs ned i sommar. Ett hårt slag mot integrationen, menar Miljöpartiets gruppledare Maria Tuvesson.
– SFI är en av de viktigaste nycklarna för att vi ska nå framgångsrik integration.

Från och med den 30 juni kommer Upplands Väsby stå utan SFI-utbildning. De 440 elever som i dagsläget är inskrivna på utbildningen kommer behöva söka sin utbildning i en annan kommun.

Maria Tuvesson, gruppledare för Miljöpartiet, menar att avsaknaden av en SFI-utbildning i kommunen riskerar att slå hårt mot integrationen.

– Språket är en grundbult för att komma vidare till jobb eller fortsatta studier. SFI är en av de viktigaste nycklarna för att vi ska nå framgångsrik integration.

Inte tillräckligt lönsamt

Det är företaget Hermods som är leverantör av utbildningen i Väsby. Företaget är Sveriges största SFI-anordnare och får betalt när en elev når målen för betyg. Anledningen till stängningen är att antalet inskrivna elever är för få för att affären ska gå runt.

– Som det ser ut nu är det för få deltagare för att vi ska kunna driva runt affären, säger Camilla Egerlid som är verksamhetschef på Komvux Hermods.

Hon berättar att antalet elever stadigt minskat sedan invandringstoppen 2015.

– Och antalet kommer att fortsätta minska. Nu tittar vi över hela vår del i norrort och hur vi ska organisera oss. Det kan handla om att bygga kluster för att hitta bättre lösningar, säger Camilla Egerlid.

De elever som berörs av beslutet kommer att i möjligaste mån få fullfölja sin påbörjade kurs fram tills att utbildningen stänger den 30 juni.

Risk att fler väljer bort SFI

Närmaste SFI-utbildning kommer framöver att finnas i Sollentuna. Enligt Maria Tuvesson kan en konsekvens av att utbildningen försvinner från Väsby bli att färre väljer att läsa SFI.

– Boende i Väsby kommer att få resa till andra kommuner för sina studier vilket ger längre dagar. En farhåga som tjänstemännen pekar på är att färre väljer att läsa SFI om det blir svårare.

Hon tycker att kommunen bör arbeta aktivt för att det ska finnas SFI i Väsby.

– Som kommun kan vi bestämma oss för att utreda hur vi kan skapa och driva SFI i egen regi.

Chans till större integration

Ann-Christin Frickner (C), ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet, tycker att Maria Tuvesson målar upp en alldeles för negativ bild. Hon säger att de människor som kommit till Sverige har förmåga att ta vara på sig själva och anpassa sig till de förutsättningar som finns här. Att SFI-utbildningen framöver kommer finnas på annan ort ser hon som en möjlighet till större integration.

– Och att pendla är något som de flesta studerande och förvärvsarbetade gör i samhället och det förväntas även dessa studenter göra, säger Ann-Christin Frickner (C), och fortsätter:

– Det är självklart anser vi i Väsbyalliansen att varje SFI-studerande ska ta sitt ansvar att ta sig till utbildning oavsett den finns i Väsby eller övriga Stockholms län och att det finns krav om att varje individ tar sitt ansvar för att nå egen försörjning i stället för att uppta försörjningsstöd.