Hundratals kom på möte om hus för flyktingar

Mötet i Sundbyskolan lockade hundratals.
Mötet i Sundbyskolan lockade hundratals.
Ödetomten vid Sundbyskolan är en bra plats att bygga modulhus för flyktingar på, tycker kommunen.

Inte alls, tycker många Sundbybor.

Igår ordnades ett möte i skolan och känslorna var upprörda.

– I Spånga har vi mött de mest extrema reaktionerna, säger Lena Karlsson, stadens samordnare.

Stockholms kommun måste ordna bostad åt 2810 flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd – detta efter att den nya tvingande anvisningslagen trädde i kraft den 1 mars. Eftersom det råder bostadsbrist i Stockholms kommun arbetas nu intensivt med planeringen för nya bostäder. Planen är att bygga modulhus som kan sättas upp relativt snabbt på olika håll i kommunen – bland annat i Sundby, nära Sundbyskolan, och på en äng nära Spångavägen-Beckbornas väg i Bromma.

– Vi måste göra vår andel. Så fort vi fick tilldelningen började uppdraget att ordna det här, sa kommunens samordnare Lena Karlsson till lokaltidningen Mitt i för några veckor sen.

Igår, onsdag, anordnade invånare i området ett möte i Sundbyskolan. Syftet var enligt inbjudan ”att samtala och dela med oss av den information som vi lyckats samla in kring de planerade boendena.”

Intresset för mötet var enormt. Hundratals trängdes i lokalen, som inte räckte till – och många tvingades vända i dörren.

De flesta som tog till orda på mötet var kritiska till byggplanerna. Kritiken gick bland annat ut på att det är fel att lägga två modulhus nära varandra, att området är bullerstört, att Sundbyskolan och fritids använder grönområdet och att service som kollektivtrafik, barnomsorg och vård kan påverkas negativt.

– Om vi ska ha en rimlig chans att integrera de nyanlända i vårt närområde så måste vi kunna sprida ut dem. Och hur gör vi med sjukvård, tandvård och trafiken? Många känner att de inte kommer att låta sina barn gå själva till Sundbyskolan. Och vilken trafikstockning kommer det inte bli om alla ska köra sina barn till skolan, sa Alexander Santmarie, en av initiativtagarna.

Det fanns också personer som var positiva till modulhusen. Mia Kaasalainen sa att hon känner sig besviken på Sundbyborna.

– När jag läste inbjudan till mötet reagerade jag på argumentet ”platsen för boendet är där vi har vår majbrasa”. Då kände jag att vi har det väldigt bra här i Sundby jämfört de som flyr krig och annat elände och vi borde naturligtvis kunna hjälpa till vid sådana här kriser, sa hon.

Initiativtagarna hade också bjudit in politiker och tjänstemän till mötet, men bara Ole-Jörgen Persson (M) från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd var där.

– Vi moderater tycker inte att den föreslagna platsen är bra. Vi kommer att rösta emot förslaget i stadsbyggnadsnämnden. Det finns andra platser i Spånga som är bättre, som Lunda industriområde till exempel, säger han.

Awad Hersi (MP), stadsdelsnämndens ordförande, säger att han fick inbjudan sent i tisdags och därför inte hade möjlighet att närvara under onsdagen.

– Min grundinställning är att vi absolut kan ha modulhus i stadsdelen. Däremot kan jag för närvarande inte svara på vilken plats som är lämpligast, säger han.

Beslutet om var modulhusen ska ligga fattas av stadsbyggnadsnämnden. Fram till dess sker sökandet efter lämpliga platser av stadsledningskontoret. Samordnaren Lena Karlsson säger att hon är väl medveten om den kritik som finns i Spånga.

– Det blir reaktioner oavsett var vi placerar husen, men i Spånga har vi mött de mest extrema reaktionerna.

Ligger husen för nära varandra?

– Jag vet inte. Men det är en synpunkt som vi ska titta närmare på.

Är det för bullrigt?

– Spånga och Bromma är mer eller mindre bullerstörda. Vi kan bara utgå från det regelverk som finns, och enligt det är bullerkraven lägre för den här typen av tillfälliga bostäder.

Lena Karlsson säger att hon tar till sig alla synpunkter i det fortsatta arbetet.

– Vi har tagit emot säkert tio förslag på alternativa platser och vi ska gå igenom dem. Men risken är att reaktionerna blir likadana på en annan plats.

Carl Smitterberg, kommunikationssamordnare på stadsledningskontoret, håller med om att de boende borde ha fått mer information.

– Självklart ska vi informera mer om människor känner underinformerade. Folk kommer att märka resultat inom de närmaste veckorna, säger han.

– Informationsträffar finns med i vår plan.

Varför har ni inte gått ut med mer information tidigare?

– Vi har uppdaterat på webben och många har hittat information där. Men visst kunde vi ha gjort mer – men det här har gått så fort att vi inte hunnit.

Beslutet om var modulhusen ska ligga fattas av stadsbyggnadsnämnden, troligen i maj.

Fakta

150 lägenheter på ödetomten

Stockholm stad har upphandlat 4 000 modulbostäder.

Modulbostäderna ska byggas under flera år. I år blir det runt 1 700 bostäder.

I Spånga ska, enligt förslaget, 150 lägenheter byggas på gräsmattan i korsningen Arrendevägen-Småbrukarvägen. De ska ge plats åt ungefär 200 personer.