Hundratals ton sand går direkt till tippen

Sanden som nu sopas upp från Nackas vägar kan komma att tvättas och återanvändas.

Den gångna vintern har ovanligt mycket sand spridits ut på grund av det växlande vädret.

En halkrik vintermånad som januari kan nästan 3 000 ton sand spridas över Nackas gator, cykelbanor och gångvägar.

När våren nu anlänt håller sanden som bäst på att sopas upp. Exakt hur mycket sand som tas om hand är oklart, en del av den hamnar i diken och ”försvinner” vid snöröjning. Men ett är klart: det handlar om stora mängder.

– Det är många hundra ton, säger Kim Mitts, gruppchef på tekniska drift och underhåll i Nacka kommun.

Vintern har varit ovanligt omväxlande, med kallt, varmt och blött väder om vartannat, vilket gjort att kommunen tvingats sanda vid ovanligt många tillfällen.

När kommunens entreprenör nu tar upp sanden tippas den på Porsmossen, en tidigare avloppsanläggning. En del av sanden används som fyllnadsmassor vid vägarbeten. Det finns dock tankar på att börja återanvända den vid kommande halkbekämpning – något som en del andra av länets kommuner av miljöskäl redan gör.

Det finns dock flera frågetecken.

– Det är dyrt att återvinna sand, det är det vi räknar på. Det är en ganska komplicerad process. Och har man väl tvättat sanden måste den förvaras under tak.

När beslut om sandens framtid kommer är oklart.

– Först ska vi koncentrera oss på att få upp sanden, säger Kim Mitts.