Hungriga vildsvin letar fallfrukt

Vildsvinen i Järfälla är fler än vanligt och de söker sig nu in i bostadsområden i jakt på mat.

Kommunens skogsförvaltare råder därför Järfällaborna att plocka bort all fallfrukt.

Den milda vintern som var har varit gynnsam för Järfällas vildsvin. De har inte tagit stryk av väder och natur och de har haft lätt att hitta mat – vildsvinen är därför fler än vanligt.

Just nu söker sig många vildsvin in i bostadsområden i jakt på mat, främst på kvällar och i gryningen. De lockas in i trädgårdarna för att få tag på höstens fallfrukt – plommon är deras favorit. Kommunen uppmanar därför villaägare att plocka bort all fallfrukt. Komposten är också omtyckt, en idé kan därför vara att försöka göra den mindre tillgänglig.

– Vildsvin har ett fantastiskt doftsinne, bra hörsel men ganska dålig syn, säger Erik Håff, jägmästare och skogsförvaltare, på kommunens hemsida.

Vildsvinens bökande och jakt på föda orsakar ofta stora skador på gräsmattor och grönsaksland.

Kommunens viltvårdare är för närvarande ute under nätter och i gryning nästan varje dag och man har skjutit en del vildsvin i Ormbacka. Just nu fokuserar man på skogspartiet mellan västra Jakobsberg och Kallhäll. Vildsvin kan vandra flera mil på ett dygn och rör sig fort vilket försvårar viltvårdarnas arbete.

Vildsvin är vanligtvis skygga men om man mot förmodan stöta på ett gäller det att göra sig hörd och låta dem veta att man kommer.

– Möter du vildsvin ska du annonsera din närvaro genom att till exempel ropa, vissla eller klappa i händerna samt göra dig synlig. Då kommer vildsvinen att välja att återvända till säkerheten åt det håll de kom ifrån, säger Erik Håff.

Hundägare uppmanas att ha sina hundar kopplade eftersom lösa hundar kan reta upp vildsvinen. Kopplingstvång råder i naturreservaten.

Fakta

Vildsvinen letar mat i bostadsområdena

Vildsvinsstammen i Järfälla är på cirka 30 djur.

Kommunen bedriver kontinuerligt jakt för att hålla stammen nere. Sedan juli 2013 har man haft cirka 150-200 jaktdagar. Detta är inte skyddsjakt, utan viltförvaltning.

Det viktigaste att komma ihåg om man möter ett vildsvin är att tydligt visa att man finns.

Största risken är lösa hundar som kan reta upp djuren och sedan återvända till sin ägare med ett argt djur efter sig. Det råder alltid kopplingstvång i naturreservaten och från och med den 1 mars i övrigt.

Vildsvinen lockas in i bostadsområden i jakt på mat, mumsiga komposter och dylikt.

Skogsförvaltaren i Järfälla som rör sig mycket i skog och mark på udda tider, har aldrig sett ett vildsvin om det inte varit i samband med jakt.