Hur funkar skolan? Gör din röst hörd

Vill du göra politikerna uppmärksamma på brister i skolan? Svara på årets föräldraenkät. Sista svarsdag är den 23 mars.
Vill du göra politikerna uppmärksamma på brister i skolan? Svara på årets föräldraenkät. Sista svarsdag är den 23 mars.
Vad tycker du om ditt barns förskola?

Nu har du chansen att ge dina synpunkter till politiker och tjänstemän i Upplands-Bro kommun.

Är barngrupperna för stora? Får ditt barn tillräckligt stöd? Fungerar ventilationen i klassrummet?

Nu kan alla föräldrar i Upplands-Bro som har barn i förskola och skola ge sina synpunkter om hur skolan i kommunen fungerar.

Med hjälp av ett digitalt frågeformulär samlas synpunkterna in. Resultatet publiceras senare på Upplands-Bro kommuns hemsida.

Enkäten öppnar den 7 mars och sista svarsdag är den 23 mars.