ANNONS

Hur ska Väsby se ut i framtiden?

ANNONS

Upplands Väsby Kommunen vill ha medborgarnas åsikter om hur Upplands Väsbys nya översiktsplan ska komma att se ut. Varje kommun ska ha en översiktplan, där det berättas hur kommunens mark- och vattenområden ska användas. Där bestäms det också hur bebyggda miljöer ska utvecklas och hur kommunen ser på hur riksintressen ska tas tillvara.

Därför bjuds det in till en företagar- och medborgardialog. Synpunkter kommer att kunna lämnas fram till den 23 mars.

De inkomna synpunkterna ska ligga till grund för den nya översiktsplanen som både politiker och Väsbybor kommer att få tycka till om.

hitta på coola namn till de nyfödda lammen

Stockholm Äntligen är det lamningstider på Överjärva gård på Järvafältet.

I mitten av förra veckan födde pälsfåret Lollo två små gråvita lamm, en pojke och en flicka.

Än så länge saknar tvillingarna namn. Nu får Lokaltidningen Mitt i:s läsare vara med och döpa dem. Mejla till max.lind@mitti.se så är du med och tävlar om att få döpa dem.

ANNONS