Hus byggs vid oljehamnen

I över 50 år har oljecisternerna stått vid Bergs oljehamn vid inloppet till Stockholm. Men nu säger kommunen upp avtalet, oljehamnen ska bort och ge plats åt 2 000 bostäder.
I över 50 år har oljecisternerna stått vid Bergs oljehamn vid inloppet till Stockholm. Men nu säger kommunen upp avtalet, oljehamnen ska bort och ge plats åt 2 000 bostäder.
2 000 nya lägenheter kan bli verklighet när Bergs oljehamn läggs ner. Förra veckan togs det första steget mot en avveckling av hamnen. Men politikerna är oense om hur marken ska användas.

Bergs oljehamn har legat intill Saltsjön vid Nacka strand sedan 1959. Men i takt med att Nacka och Stockholmsregionen har vuxit har hamnen kommit att sticka allt mer i ögonen på både grannar i området och kommunens politiker. Senast i år är kommunen tvungen att säga upp avtalet med Statoil om det inte automatiskt ska förlängas i ytterligare 40 år.

Förra veckan beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott att föreslå att avtalet sägs upp. Det formella beslutet fattas av kommunfullmäktige den 23 september, men bakom förslaget råder stor politisk enighet. När anläggningen försvinner blir den eftertraktade, havsnära marken tillgänglig för kommunen.

– Det här är ett mycket viktigt beslut för Nacka. Det är bra ur stadsbyggnadssynpunkt, ur miljösynpunkt och ur säkerhetssynpunkt, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

Han räknar med att området där hamnen i dag ligger kan ge plats åt runt 2 000 bostäder. Men Statoils avtal löper inte ut förrän om sex år, och Mats Gerdau är inte främmande för att låta företaget stanna ytterligare några år efter det. Sedan ska anläggningen rivas och marken saneras.

– Om tio år är tunnelbanan på plats i Nacka, jag hoppas att det är klart att börja bygga då.

Mats Gerdau ser gärna att en del av marken säljs, en affär som han tror kan ge uppåt en miljard kronor i kommunkassan – pengar som han senare vill använda till exempelvis en överdäckad Värmdö­led.

Miljöpartiets Sidney Holm ser däremot hellre att kommunen behåller all mark och startar ett eget bostadsbolag med hyresrätter.

– Att sälja innebär bara att någon annan tjänar pengar. Det är bättre att behålla marken och låta kommunen tjäna de pengarna själv, säger han.

Även Socialdemokraterna kan tänka sig ett nytt bostadsbolag.

– Absolut. I dag har vi för lite mark för bra stadsplanering och nästan inga inkomster från bolag. Vi har höga lån och högre skatt än exempelvis Stockholms stad. Ett kommunalt bostadsbolag skulle generera intäkter och har dessutom ett socialt syfte, säger partiets oppositionsråd Khashayar Farmanbar.

Enligt Statoil var det väntat att avtalet inte skulle förlängas, men företaget hoppas ändå kunna stanna längre än de tio år Mats Gerdau pratar om.

Hamnen är enligt kommunikationschefen Anders Huss mycket viktig för Stockholms bränsleförsörjning.

– Vi hoppas kunna vara kvar till minst 2030. Att lämna tidigare vore inte bra ur miljösynpunkt, det skulle innebära fler och längre transporter.

Fakta

120 tankbilar om dagen

I dag passerar 60 procent av Stockholmsområdets behov av flytande bränsle Bergs oljehamn.

Hamnen hanterar jetbränsle, bensin, diesel, eldningsolja, etanol och tjockolja. Den totala volymen är 1 300 000 kubikmeter.

Huvuddelen av bränslet kommer hit med tankfartyg, 120 fartyg per år, med en lastvolym på cirka 12 000 kubikmeter vardera.

Det går 120 tankbilar från Bergs oljehamn varje dag.

Källa: Nacka kommun