Hus på Gärdet får byggas

Ett tiovåningshus på Gärdet får byggas – trots protester från grannarna.

Boende på Gärdet har klagat på Stockholms stads detaljplan för ett tiovåningshus vid Lidingövägen och Erik Dahlbergsgatan. Men nu säger Mark- och miljööverdomstolen att huset inte innebär ett så stort intrång i naturen, att det bör stoppas.

Huset ska byggas på en nuvarande parkeringsplats, men grannarna menar bland annat att det skulle påverka ”spridningsvägarna i nationalstadsparken” och att Gärdets silhuett skulle förändras.

Ett tekniskt råd i domstolen tyckte att detaljplanen skulle upphävas, men det räckte inte och domstolen avslår alltså överklagandena.