Hus ska värmas upp med rapsolja

Värmdö bostäder slutar använda fossil olja för att värma upp hyresrätter.

I stället ska den miljövänligare rapsoljan från Sydsverige användas.

Att sluta med mineralolja ingår i kommunens strategi för en miljövänligare framtid. Därför började Värmdö bostäder titta på andra alternativ för att värma upp det kommunala bolagets 2 000 hyresrätter. Valet föll på rapsmetylester (RME), som framställs ur rapsolja.

– Det har mycket bättre utsläppsvärden, oljan är renare och det ger dessutom en bättre arbetsmiljö i panncentralerna, säger bolagets ekonomiansvarige Peter Anrin.

Det finns en nackdel med rapsoljan. Det går åt mer för att värma upp husen.

– Men det kompenseras med att rapsoljan är billigare. Ekonomin och effekten går jämt ut, säger Peter Anrin.

Ett plus är att rapsoljan kommer från Sverige.

– Oljan behöver inte köras från Saudiarabien utan det mesta kommer från rapsfält i södra Sverige.

Flera hyreshus har redan bytt ut oljan och i höst blir det ännu fler.

– Panncentralerna vid Renvägen, Stavsnäs och Djurö kör redan rapsolja för fullt och under hösten kommer det att införas på Ingarö och vid Hemmestahöjden. Målet är att få bort den fossila oljan helt och hållet.

Vissa hus ska också få pelletsbrännare.

Förändringen påverkar inte hyresgästerna. De som arbetar i panncentralerna kommer att märka skillnaden då rapsoljan inte luktar lika starkt.

Inga större arbeten behöver utföras inför bytet.

– Vi får göra en liten service i panncentralerna, men det handlar inte om några stora pengar alls. Det känns fantastiskt att kunna bli så mycket mer miljövänlig utan att det kostar mer.

Fakta

Kallas ofta biodiesel

Rapsmetylester (RME) framställs genom att glycerolen i rapsoljan byts ut mot metanol. Processen kallas omförestring.

RME kan användas som bilbränsle i dieselmotorer.

När det används som bränsle kallas RME ofta för biobränsle, som är ett samlingsnamn för alla bränslen som framställs genom omförestring av vegetabiliska eller animaliska oljor.

Källa: Bioenergiportalen