Hus som inte säljs kan bli hyresrätter

Byggherrarna som vill bygga nya rad- och kedjehus i Prästgårdsmarken riskerar inte att gå back om husen inte säljs. Då går nämligen Väsbyhem in och hyr ut dem som hyresrätter.

Det är på ängen nära förskolan Ringblomman och längs med gravfältet som Väsbyhem, Veidekke bostad och Boklok vill bygga mellan 40 och 60 rad- och kedjehus.

Detaljplanen är inte klar men Jan Hedberg, fastighetschef på Väsbyhem, räknar med att byggandet påbörjas under nästa år.

De två privata byggherrarna ska nu tillsammans med kommunen ta fram detaljplanen för att bygga husen som äganderätter. Det innebär att de som köper bostäderna äger huset och tomten, ungefär som att köpa en villa.

– Men det unika med vårt samarbete är att byggherrarna inte riskerar att förlora pengar om de inte skulle lyckas sälja alla hus eller inget alls. För i vilket fall som helst så tar vi då över husen och hyr ut dem via vår egen bostadskö. Då blir det alltså hyresrätter men där hyresgästen hyr både huset och tomten, säger Jan Hedberg.

För varje sålt hus får Väsbyhem en viss ersättning. Jan Hedberg vill varken kommentera ersättningens storlek eller vad Väsbyhem har kommit överens om att betala byggherrarna om några hus eller hela området inte går att sälja.

Enligt Jan Hedberg kommer Väsby kommun att sälja marken till byggherrarna. Det som sedan inte blir sålt tar Väsbyhem hand om.

Han har ingen förståelse för dem som är kritiska till att en ängen försvinner.

– Vad jag vet har ängen inte använts till något konkret ändå. Men det är det klassiska, folk är medvetna om att fler bostäder behövs men vill inte att det byggs runt deras husknut. Men vi tycker att den planerade bebyggelsen smälter väl in i det befintliga området.

Fakta

40-60 nya hus planeras

Väsbyhem har i dag 477 lägenheter i Prästgårdsmarken.

Nu vill Väsbyhem, Veidekke bostad och Boklok bygga 40-60 nya rad- och kedjehus i området. Husen planeras bli äganderätter.

Flera grannar är kritiska och menar att förtätningen förstör Prästgårdsmarkens grönområden.