Hus togs med i utökat reservat

Två tomter har tagits med i naturreservatet trots att boende blivit lovade att så inte skulle ske. Nu kräver de boendes advokat svar från kommunen.

Beslutet om att utöka Gömmarens naturreservat togs i juni för två år sedan. Syftet är bland annat utöka delen mot Masmoplatån för att bevara natur- och rekreationsvärden.

Tanken är också att reservatets utökning kan tillåta områdets vetenskapliga natur- och kulturvärden, skriver kommunstyrelsens förvaltning i ett tidigare tjänsteutlåtande.

När de två fastigheterna införlivades i Gömmarens naturreservat är oklart, klart är dock att ägarna fick ett löfte.

I en tidigare mejlkorrespondens mellan en av fastig­hetsägarna och en tjänsteman framgår det att man blivit skriftligen lovad­ att tomten ska hållas utan­för planerna: ”Vi kan bekräfta att beslutet om utvidgningen av naturreservatet ej berör eller omfattar fastigheten XX”, skriver tjänstemannen.

Men enligt advokaten, som företräder fastighets­ägarna och som kontroll­erat uppgifter i fastighetsregistret, framgår det att tomterna tagits med i naturreservatet ändå.

Advokaten kräver nu snabba besked från Huddinge. Bland annat vill man veta hur det egentligen ligger till, och om det hela är felaktigt vill man att kommunen omgående vidtar åtgärder och genomför rättelse av de felaktiga uppgifterna.

På kommunen känner man till ärendet.

– Jag kan inte svara rakt av på vad som gäller just i dag. Jag vet inte exakt hur det här har gått till, men vi ska ta reda på vilka fastigheter det gäller och se över vilka beslut som tagits. Jag vet att det har varit en dialog med en tjänsteman tidigare, säger Helene Mårtensson, chef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fakta

Gömmaren

Gömmarens natur­reservat består av totalt 768 hektar. Reservatet gränsar bland annat mot E4:an och Kungens kurva.

För markägare inom naturreservat gäller särskilda bestämmelser.

Källa: Huddinge kommun