Husägare får rätt att bygga ut

DANDERYD Byggnadsnämnden avslog en Danderydsbos begäran att bygga till 48 kvadratmeter i två våningar på sitt hus som ligger i ett bevarandeområde enligt kommunens miljöhandbok.

Danderydsbon överklagade till Länsstyrelsen som nu upphäver det överklagade beslutet och återför ärendet till byggnadsnämnden för beviljande av bygglov.