Husägare fick rätt hos länsstyrelsen

TYRESÖ Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut om att avslå ansökan om bygglov för ett uterum.

Husägaren skrev i sitt överklagande till länsstyrelsen att det enligt plan- och bygglagen är tillåtet att uppföra en pergola. Länsstyrelsen gav ägaren rätt.

Av länsstyrelsens beslut framgår att byggnadsnämnden även tvingas acceptera ett tillbyggt altantak. Det innebär att fastighetsägaren slipper betala de böter som byggnadsnämnden beslutat om ifall taket inte revs.