ANNONS

Husägare kräver skydd mot buller

Jan Sannergren, ordförande i Norrvikens villaägareförening, företräder många oroliga medlemmar. Bullret är redan ett problem – och det lär bli värre.
Jan Sannergren, ordförande i Norrvikens villaägareförening, företräder många oroliga medlemmar. Bullret är redan ett problem – och det lär bli värre.
Bättre kommunikationer, men mer buller. Det blir resultatet när pendeltågstrafiken byggs ut.

– Bullerdämpande åtgärder måste vidtas, säger villaägaren Jan Sannergren.
ANNONS

Ett näst intill öronbedövande tjut uppstår när ett tåg kör in mot Norrvikens station. Lugnet som följer efter passagen varar högst några minuter. Sedan kommer nästa tåg farande.

Efter den 9 december kommer dessa andrum att bli ännu kortare.

Pendeltågstrafikens utbyggnad ser många Sollentunabor fram emot. Men samtidigt finns en utbredd oro för mer buller.

– Trafiken på pendeln får gärna öka, men bullerdämpande åtgärder måste vidtas, säger Jan Sannergren, ordförande i Norrvikens villaägareförening.

Norrviken är ett av flera samhällen i Sollentuna som ligger precis intill järnvägen där buller är ett ständigt bekymmer.

Föreningen har bland annat köpt in professionella bullermätare som medlemmar kan låna för att kunna ha underlag vid krav på bullerdämpande åtgärder från olika myndigheter.

– Vissa av våra medlemmar har uteplatser där det inte går att föra en diskussion. Man måste ta en paus när tåget kör förbi, säger Jan Sannergren.

Han pekar ut flera platser längs med järnvägen där bullerplank skulle leda till en lägre ljudnivå.

Men några bullerdämpande åtgärder finns inte planerade till följd av att pendeltågstrafiken byggs ut. Bulleraspekten diskuterades överhuvudtaget inte inom SL i samband med projektet – detta trots att trafiken kommer att öka med 50 procent stora delar av dygnet.

ANNONS

– Det där är en fråga för Trafikverket, säger SL:s projektledare Cornelis Harders.

En ökning av trafiken på befintliga spår kräver normalt inga åtgärder, berättar Karin Blidberg som är expert på bullerfrågor vid Trafikverket.

I princip kan alltså trafiken på en järnväg öka stort utan direkta krav på utredning om ökade bullerproblem eller åtgärder, till ­exempel bullerplank.

Åtgärder övervägs först vid extrema ljudnivåer och generellt är efterfrågan betydligt större än de pengar som finns tillgängliga.

– Vi åtgärdar i den takt det finns medel, säger Karin Blidberg.

Sollentuna har dock hamnat i en speciell situation eftersom banan byggdes ut, från två till fyra spår, precis innan de nya rådande riktlinjerna för buller i samband med väsentliga infrastruktursatsningar fastställdes. I dag överskrids dessa riktlinjer längs med stora delar av järnvägslinjen.

– Därför pågår det just nu en diskussion med kommunen kring de här frågorna, säger Karin Blidberg.

Exakt vad dessa diskussioner kommer att mynna ut i är ännu inte klart.

– Vi vet om att det är väldigt mycket trafik genom Sollentuna, säger Karin Blidberg.

Centerpartiets gruppledare Anna Myrhed sympatiserar med de Sollentunabor som oroar sig för att bullret ska öka.

– Jag förstår att det kan uppfattas som att utvecklingen går i fel riktning. Men jag tycker inte att man ska misströsta helt. Den här förändringen innebär att vi får anledning att se över bullernivåerna och eventuellt vidta åtgärder, säger hon.

Enligt Anna Myrhed ligger Sollentuna kommun på i samtalen som förs med Trafikverket om frågan.

– Buller är ett stort problem i Sollentuna. Det är vetenskapligt belagt att buller påverkar hälsan på ett negativt sätt.

Vad är er hållning gentemot Trafikverket?

– Vi är noga med att gränsvärden och riktlinjer ska hållas, säger Anna Myrhed.