Husägare rasar mot p-förslag

Centrum En privat fastighetsägare har överklagat kommunens beslut om nya parkeringsnormer, som Mitt i Vallentunasteget skrev om tidigare i år.

Mannen hävdar att kommunen har fattat beslut på felaktiga grunder. I beslutsunderlaget står att de nya reglerna har tagit hänsyn till hur situationen ser ut i andra kommuner.

Men i till exempel Täby är normerna för hur många parkeringsplatser en fastighet ska ha högre än Vallentunas nya regler, skriver mannen i sitt överklagande.